Bestuur seizoen 2018-2019
Interim voorzitter  :      Maurice Voragen Secretaris  : Judith van Rooij Penningmeester: Louis Lacon Bestuurslid:        John Rijnders Bestuurslid:        Jose Grooten
Bestuurslid:        Gaby Loo Bestuurslid:        Frenk Jussen Bestuurslid: Peggy Brauers Asp. Bestuurslid:        Kees Niks Asp. Bestuurslid: Chantal Triebels
Gardeleiding:      Marlies Rijnders Gardeleiding:            Annemie Olijve Gardeleiding:            Astrid v. Nieuwburg Jeugdvrijwilliger: Selina van Vlokhoven Jeugdvrijwilliger: Glen Deguelle Jeugdvrijwilliger: Mike Stevens
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2018
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g