Bestuur seizoen 2019-2020
Interim voorzitter:      Maurice Voragen Secretaris: Judith van Rooij Penningmeester: Louis Lacon Bestuurslid:        Jose Grooten Bestuurslid:        Gaby Loo
Bestuurslid:        Frenk Jussen Bestuurslid: Peggy Brauers Bestuurslid:        Kees Niks Asp. Bestuurslid: Chantal Triebels Asp. Bestuurslid: Joyce van der Bijl
Gardeleiding:            Annemie Olijve Gardeleiding:            Astrid v. Nieuwburg Jeugdvrijwilliger: Selina van Vlokhoven Jeugdvrijwilliger: Rachelle v. Wijngaarden Jeugdvrijwilliger: Glen Deguelle Jeugdvrijwilliger: Mike Stevens
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2019
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g