Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2021
Voor algemene vragen en correspondentie kunt u terecht bij: Secretariaat Stichting Jeugcarnaval Heëlebaan p/a Palestinastraat 358 6418 HX Heerlen jch.secretariaat@gmail.com
Onze Activiteitencommissie beheert de agenda van de Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan. Wilt u ons uitnodigen voor een proclamatie, receptie of optreden? Richt uw e-mail dan aan: activiteiten@jeugdcarnaval-heerlerbaan.nl
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2021